Hoe maak je van Wouter Beke toch iets moois? => ?

Installeer het programma ImageMagick. Het icoon is met recht een tovenaar.

Maak dan een commandoscript kaleidoscope.cmd voor Wijndoos, of kaleidoscope.sh voor Linux, met volgende inhoud:

kaleidoscope.cmd

convert %1 -gravity %2 -crop %3x%3+0+0 test.jpg
convert test.jpg -sparse-color voronoi "%%w,0 white 0,%%h black" mask.jpg
convert test.jpg ( +clone -transpose ) mask.jpg -compose Src -composite mirror.jpg
convert mirror.jpg ( +clone -flop -chop 1x0 ) +append ( +clone -flip -chop 0x1 ) -append kaleidoscope.jpg
imdisplay kaleidoscope.jpg

kaleidoscope.sh

convert $1 -gravity $2 -crop $3x$3+0+0 test.jpg
convert test.jpg -sparse-color voronoi '%w,0 white 0,%h black' mask.jpg
convert test.jpg ( +clone -transpose ) mask.jpg -compose Src -composite mirror.jpg
convert mirror.jpg ( +clone -flop -chop 1x0 ) +append ( +clone -flip -chop 0x1 ) -append kaleidoscope.jpg
display kaleidoscope.jpg

Open een commando-venster en voer het volgende commando uit:
Wijndoos
kaleidoscope beke.jpg center 200

Linux
kaleidoscope.sh beke.jpg center 200

De parameters die je meegeeft zijn:
  • Het originele fotobestand
  • De locatie van het uit te knippen stuk (South, Center, NorthEast, West, ...)
  • De grootte in pixels van het uit te knippen stuk
    Veel kunstzinnigheid toegewenst.

    Gerard

    PS. als je lui bent, kun je het gewoon op deze pagina.